Komunikacja w firmie

komunikacja w firmieKomunikacja w firmie to wewnętrzna komunikacja, wśród wszystkich komunikacji przedsiębiorstwa: reklamowej, finansowej i sponsoringu, która przyczynia się do stworzenia wspólnego języka, połączenia jednostek w relacje z innymi i rozsiewanie należytych informacji, aby ułatwić wprowadzanie zmian”1
Firma nie może funkcjonować bez systemu komunikacji, gdyż nie istnieje wówczas możliwość oddziaływania grup na jednostki ani jednostek na grupy. Sprawny system komunikacji jest nie tylko nieodłączną częścią organizacji, ale też warunkiem prawidłowego rozdzielania funkcji decyzyjnych.

Czytaj dalej

Reklamy